06-29551500 wemmie.dekker@live.nl

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt.

Akeneia is een praktijk voor Bewust-Zijn. En kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruikt maakt van de diensten van Akeneia en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Akeneia verstrekt.

Akeneia kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

 

Waarom Akeneia gegevens nodig heeft.

Akeneia verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Akeneia uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang Akeneia gegevens bewaart.

Akeneia bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen.

Akeneia verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit gebeurd altijd in overleg.

In kaart brengen website bezoek.

Op de website van Akeneia worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek -en klikgedrag op de website. Akeneia gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics.

Akeneia maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

Akeneia heeft Google geen toestemming gegeven om via Akeneia verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek ter inzage, correctie of verwijdering sturen naar wemmie.dekker@live.nl. Akeneia zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen.

Akeneia neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Akeneia maakt gebruik van een betrouwbaar SSl Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Akeneia verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Akeneia op via Wemmie.dekker@live.nl.

https://www.Akeneia.nl is een website van Akeneia.

Akeneia is als volgt te bereiken:

Postadres: Boijlerweg 113, 8392 ND Boijl

Vestigingsadres: Boijlerweg 113, 8392 ND Boijl

Telefoon: 06-29551500

E-mailadres: wemmie.dekker@live.nl of info@akeneia.nl