06-29551500 wemmie.dekker@live.nl

De plek…

De plek waar je geboren wordt op Aarde is bepalend voor je leven. Maar er zijn meerdere factoren, zoals bij welke familie wordt je geboren. En welke familiegeschiedenis speelt er. Familiesystemen zijn vaak diepgeworteld. En zijn onverbrekelijk en moeilijk opzegbaar, ook al zou je dat soms heel graag willen. Jouw eigen systeem heeft een verbondenheid met je familiesysteem. Maar buiten het familiesysteem speelt je leven zich af in meerdere systemen. Denk dan aan je gezin, vriendenkring, school, sport, opleiding en werk.

Je kunt bij jezelf tegen dingen aanlopen waar je niet altijd je vinger achter kan leggen, maar die zich steeds herhalen in je leven. Dit wil je iets zeggen, maar wat? Elk systeem heeft zo zijn eigen regels en wetten, waarbinnen je je moet gedragen. En waarin iedereen zijn eigen rol heeft. Vaak is dit niet uitgesproken of zichtbaar maar wel voelbaar. Vooral over hoe je je niet moet gedragen. Of wat je overneemt van de ander zonder dat je het weet. Het kan een last worden en zelfs klachten geven. Dit kan dan van generatie op generatie overgedragen worden.

Jouw verlangen….

Afhankelijk van de vraag of het verlangen dat je inbrengt, gaan we aan de slag. Bij Akeneia wordt er veel gewerkt met individuele opstellingen. En vaak met innerlijke kind opstellingen.

Maar naast de individuele opstellingen zijn er ook opstellingen in groepsverband. In tegenstelling tot wat er vaak gedacht wordt is een familieopstelling niet met familie maar met representanten. Representant zijn is een manier om kennis te maken met familieopstellingen. Je kan dan zelf ervaren hoe het is om bij een groepsopstelling aanwezig te zijn. Zonder dat je zelf je verlangen of een vraag inbrengt.

Innerlijke kind opstelling

Voor, tijdens en na je geboorte krijg je al heel veel onbewust mee. Maar als deze ervaringen heftig zijn, dan kunnen ze sporen achter laten. En kun je er last van krijgen op latere leeftijd. Als kind ben je kwetsbaar. Je denkt vaak al heel snel dat jij de oorzaak bent van allerlei problemen. Die spelen in je directe omgeving. De pijn en het verdriet wat je voelt werkt innerlijk door. Je trekt conclusies en dat worden overtuigingen. Om het leven aan te kunnen bedenk je dan als kind overlevingsstrategieën. Elke keer als je in een dergelijke situatie terecht komt, handel je vanuit je overtuiging. En gaat het overlevingsmechanisme weer in werking. Als je maar vaak genoeg dezelfde conclusies trekt, dan maakt je innerlijke kind een splitsing.

In je geest ontstaan als het ware drie innerlijke kinderen. Je “kinderlijke” overtuigingen kunnen ervoor zorgen dat er geen eenheid meer bestaat tussen de drie delen. De balans is weg. Door een innerlijke kind opstelling te doen wordt waarneembaar hoe de delen van je innerlijke kind tot elkaar staan. Vaak wordt het dan duidelijk wat er nodig is om deze delen weer tot elkaar te laten komen. Je zult merken dat je dan anders naar je overtuigingen gaat kijken. En komt er achter dat je ze niet meer in hoeft te zetten, omdat je anders naar een situatie bent gaan kijken.

Het kind in de familierij…

Iedereen heeft liefde nodig of je nu een kind bent of een ouder. Liefde is voor een kind heel belangrijk om zich te kunnen ontplooien. De manier waarop de liefde wordt overgebracht gaat vaak generaties terug. Een kind volgt zijn ouders altijd vanuit een blinde kinderlijke liefde. Van daaruit doet je kind alles voor je. Een kind voelt je aan en zal altijd proberen de harmonie binnen het gezin te herstellen. Maar ook ervaringen en overtuigingen uit de familiegeschiedenis neemt je kind mee. Het kan daardoor uit balans raken.

Door bepaalde gebeurtenissen kan het voorkomen dat een kind niet meer op de juiste plaats in het gezin staat. Voor kinderen is het niet alleen belangrijk om te weten wat hun plaats is binnen het gezin. Maar ook dat ze hun eigen plaats kunnen en mogen innemen. Anders kan je kind niet evenwichtig opgroeien en een goed zelfbeeld krijgen. Het vertrouwen in zichzelf kan zoekraken en talenten kunnen zich minder goed ontwikkelen. Dit kan allerlei problemen geven voor nu maar ook in de toekomst.

Gezinsopstellingen

Er kunnen situaties ontstaan, die problemen veroorzaken bij jou en je kinderen. Kinderen spiegelen de ouders. Dit doen ze door bepaald gedrag te vertonen. Je kan dan denken aan boosheid of verdriet. Niets willen en nergens meer mee eens zijn. Maar ook drammerig gedrag en niet goed willen luisteren zijn enkele voorbeelden. Met dit gedrag willen ze laten zien dat het anders kan binnen het gezin. Ze voelen dat er iets aan de hand is maar kunnen het niet altijd plaatsen wat het is. Door een gezinsopstelling kan er inzicht komen in de situatie waarom je kind dit gedrag vertoont en wat het je duidelijk wil maken. Door een opstelling te doen wordt al snel zichtbaar wat het probleem is.

Een gezinsopstelling wordt met het hele gezin gedaan. De kinderen kunnen er voor kiezen om wel of niet mee te doen. Ze kunnen vanaf de zijlijn toekijken. Of spelen in dezelfde ruimte. Onbewust krijgen ze dan alles wel mee.

Afspraak maken